Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích – trùng tu di tích

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích – trùng tu di tích tại Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch có giá trị 5 năm trên toàn quốc. Thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ học viên ở xa Hotline Tư Vấn 0968.181.518.

Tu bổ di tích là việc khôi phục lại như mới một công trình kiến trúc cổ truyền. Tu bổ di tích còn là sự tổng hợp của nhiều mặt hoạt động phức tạp có quan hệ qua lại rất chặt chẽ như: nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật và quá trình thiết kế, thi công, trong lĩnh vực văn hóa…

– Căn cứ theo luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

– Căn cứ theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.

– Căn cứ theo nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hướng dẫn chi tiết việc cấp chứng chỉ bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Để tiết kiệm thời gian của các anh (chị). Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích tại Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch. Liên hệ Hotline 0968.181.518 để được hướng dẫn, tư vấn trực tiếp.

Xem Thêm >>> Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1, 2, 3 <<< Tốt Nhất.

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

1. Yêu cầu điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích:

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích – trùng tu di tích được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

* Lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích cần có những yêu cầu sau:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng (chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây Dựng hoặc Sở Xây Dựng cấp còn thời hạn hoạt động);

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chứng chỉ bồi dưỡng do các cơ sở thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch cho phép đào tạo).

* Lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, thiết kế cần có những yêu cầu sau:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng (chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây Dựng hoặc Sở Xây Dựng cấp còn thời hạn hoạt động);

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (chứng chỉ bồi dưỡng do các cơ sở chuyên ngành thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch cho phép đào tạo).

* Lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích yêu cầu như sau:

+ Cá nhân có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (chứng chỉ bồi dưỡng do các cơ sở chuyên ngành thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch cho phép đào tạo).

* Lĩnh vực cấp chứng chỉ giám sát thi công tu bổ lại các di tích với yêu cầu như sau:

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây Dựng hoặc Sở Xây Dựng cấp còn thời hạn hoạt động);

+ Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (chứng chỉ bồi dưỡng do các cơ sở chuyên ngành thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch cho phép đào tạo).

Xem thêm: Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ tu bổ di tích – trùng tu di tích:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ tu bổ di tích theo mẫu;

– Bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo lĩnh vực yêu cầu xin cấp tại mục 1.

– Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng bản sao công chứng 2 bản

– Bản sao có công chứng chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;

– 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm chụp trong 6 tháng gần nhất đề nghị cấp.

Nếu Bạn Cần >>> Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3 <<< Chuyên Nghiệp.

Hotline Tư Vấn 0968.181.518 Hỗ Trợ.

Chia sẻ để thành công
0968181518