Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hạng 1, hạng 2, hạng 3 tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và trên toàn quốc do Bộ Xây dựng, Sở Xây Dựng cấp theo nghị định 100/2018/NĐ-CP. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch nhanh chóng. Liên hệ Hotline: 0968.181.518.

chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch công trình uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay. Chúng tôi hỗ trợ học viên:

– Thông tin lịch thi sát hạch sớm nhất trong tháng tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng.

– Hướng dẫn kê khai hồ sơ theo quy định.

– Hướng dẫn ôn thi, cung cấp bộ đề đáp án câu hỏi thi sát hạch lĩnh vực thi theo quy định mới nhất.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hạng 1, hạng 2, hạng 3 như sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

+ Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

+ Hạng 3: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên.

Tham Khảo Thêm >>> Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Hạng 1,2,3 <<< Tốt.

– Đạt yêu cầu sát hạch do Cục quản lý hoạt động xây dựng hoặc sở xây dựng tổ chức.Hotline: 0968.181.518.

Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư công trình xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3:

– Hạng 1: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.

– Hạng 2: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

– Hạng 3: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Bạn Cần Xem >>> Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Đấu Thầu Hạng 1,2,3 <<< Chuyên Nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3:

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch công trình đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

– Hạng 1: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

– Hạng 2: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

– Hạng 3: Đã tham gia thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Xem thêm: Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hạng 1, hạng 2, hạng 3:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

– 02 ảnh màu cỡ 4×6 cm nền màu trắng.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chia sẻ để thành công