Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3 CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC THEO TT số 17 TT – BXD VÀ NĐ 42/2017 SỬA ĐỔI CỦA NĐ 59/2015 NĐ – CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Hotline Tư Vấn 0968.181.518.

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG là một trong những đơn vị giáo dục uy tín, đã tư vấn, hỗ trợ thành công cho nhiều tổ chức doanh nghiệp trên toàn quốc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó có chứng chỉ năng lực giám sát xây dựng đảm bảo tiến trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật với thời gian ngắn nhất và chi phí hợp lý nhất.

Xem Thêm >>> Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực HĐ Xây Dựng Hạng 2, 3 <<< Uy Tín.

chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình dựa trên cơ sở pháp lý nào?

– Theo luật xây dựng số 50/2014/QH13;

– Theo nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi bổ xung 1 số điều nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Theo thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn và cấp chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1, hạng 2, hạng 3 trên toàn quốc. Liên hệ Hotline 0914.938.368 để được tư vấn trực tiếp.

Yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình:

1. Chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát làm việc xây dựng hạng 1:

– Nhân sự: Tệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng (10 người).

– Hợp đồng, biên bản nghiệm thu: Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng và biên bản nghiệm thu phù hợp với nội dụng công tác thi công xây dựng hạng 1. Yêu cầu có ít nhất 1 công trình hạng 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại, phải là thầu chính.

– Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng:

+ Đề cương giám sát xây dựng.

+ Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

2. Chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát làm xây dựng hạng 2:

– Nhân sự: Tệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng (10 người)

– Hợp đồng, biên bản nghiệm thu: Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng và biên bản nghiệm thu phù hợp với nội dụng công tác thi công xây dựng hạng 2. Yêu cầu có ít nhất 1 công trình hạng 2 hoặc 2 công trình cấp 3 cùng loại, phải là thầu chính.

– Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng: đáp ứng 1 trong 2 điều kiện

+ Đề cương giám sát xây dựng.

+ Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

Chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát xây dựng hạng 3: 

– Nhân sự: Tệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng (05 người).

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng nhanh, chi phí thấp

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực giám sát thi công công trình:

hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát thi công xây dựng

Chia sẻ để thành công
0968181518