Chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng uy tín trên Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng các tỉnh uy tín, nhanh gọn trên toàn quốc.

 – Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng;

 – Căn cứ nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 59/2015/NĐ-CP.

– Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về  việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.

Để tiết kiệm thời gian của các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng (thi công, giám sát, thiết kế, thẩm tra, khảo sát…) tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng. Liên hệ hotline 0914.938.368 để được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp.

chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng

1. Yêu cầu hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng quy định tại thông tư số 17/2016/BXD;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức công chứng;

– Bản kê khai danh sách chủ chốt trong công ty, xác nhận kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân.

– Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm hợp đồng và biên bản bàn hoàn thành của nhà thầu xây dựng.

– Bản kê khai năng lực tài chính gần nhất; các thiết bị máy móc, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký.

– Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký (chứng chỉ ISO), hoặc quy trình quản lý công việc.

2. Chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng bao gồm các ngành nghề sau:

– Khảo sát công trình xây dựng.

– Thiết kế – tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

–  Lập quy hoạch công trình xây dựng.

–  Lập và thẩm tra dự án đầu tư công trình xây dựng.

–  Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng.

–  Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện, viễn thông….

–  Giám sát thi công công trình xây dựng.

–  Kiểm định các công trình xây dựng.

–  Quản lý chi phí đầu tư công trình xây dựng.

Lưu ý: Một cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có thể xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với nhiều hạng khác nhau.

3. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp xây dựng:

Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng hạng 1, Sở xây dựng tại các địa phương cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 2 và 3. Tất cả các chứng chỉ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định cấp.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ để thành công