Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình tại Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng có giá trị 5 năm trên toàn quốc, thủ tục hồ sơ đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng.

– Căn cứ nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong đó có lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình.

Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế công trình do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng –  Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng cấp.

dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế

Chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình;

Lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan;

Lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình;

Lĩnh vực thiết kế điện – cơ điện công trình

Lĩnh vực thiết kế cấp – thoát nước;

Lĩnh vực thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt;

Lĩnh vực thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng;

Lĩnh vực thiết kế phòng cháy – chữa cháy;

Xem thêm: Chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế theo mẫu tại thông tư 17/2016/TT-BXD.

Bản scan giấy chứng nhận bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

Bản scan quy trình quản lý thực hiện công việc hoặc quy trình hệ thống quản lý chất lượng (ISO) tương ứng với lĩnh vực thiết kế- thẩm tra thiết kế.

Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.

Bản scan kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu tại thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện công việc.

Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính của đơn vị, tổ chức, công ty tham gia hoạt động xây dựng trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, các máy móc, thiết bị liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Yêu cầu thủ tục cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Đối với lĩnh vực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng I:

Có ít nhất 10 người trở lên có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ

Có ít nhất 15 người trở lên trong quy trình quản lý công việc hoặc hệ thống quản lý chất lượng công trình (ISO) của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức;

– Đã tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

Đối với lĩnh vực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng II:

Có ít nhất 10 người trở lên có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 2 phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ;

Có ít nhất 10 người trở lên trong quy trình quản lý công việc hoặc hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ của tổ chức;

– Đã trực tiếp thực hiện thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

Đối với lĩnh vực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng III:

Có ít nhất 5 người trở lên có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 3 phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ.

Có ít nhất 5 người trở lên trong quy trình quản lý công việc hoặc hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng :Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng I, các Sở xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hạng II, hạng III.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế
5 (100%) 2 votes

Chia sẻ để thành công