Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình tại Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP. Chứng chỉ năng lực thiết kế có giá trị 10 năm trên toàn quốc. Thủ tục hồ sơ đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

– Căn cứ nghị định 100/2018/NĐ-CP mới nhất hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng;

– Căn cứ chương IV mục 2 điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo nghị định 59/2015/CP.

– Căn cứ điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ xung một số điều nghị định 59/2015 ;

– Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế;

Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tư vấn thiết kế – thẩm tra thiết kế trên toàn quốc. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế công trình do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng –  Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng cấp có giá trị 10 năm trên toàn quốc.

dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế xây dựng công trình dân dụng;

– Thiết kế công trình công nghiệp;

– Thiết kế cơ – điện công trình;

– Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

– Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường, hầm,cảng);

– Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

– Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

Xem thêm: Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.

Bản scan hợp đồng kinh tế bản gốc của các công trình đã thực hiện.

Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng :Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 1, các Sở xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hạng 2, hạng 3. Chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức có giá trị 10 năm trên toàn quốc tính từ thời điểm cấp Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Mẫu chứng chỉ của tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình:

chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế

Chia sẻ để thành công