Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức cần những thủ tục như thế nào? Nghị định nào quy định cụ thể để doanh nghiệp hoạt động xây dựng đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Ông Nguyễn Văn Thái Giám Đốc công ty CP tư vấn xây dựng Thái Nguyễn có hỏi. Công ty tôi đã thành lập được 5 năm đang muốn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Vậy công ty tôi cần phải những điều kiện như thế nào để được cấp? Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có phải sở xây dựng cấp không?

Cám ơn ông Nguyễn Văn Thái đã gửi câu hỏi của mình đến Viện Quản Lý Xây Dựng. Với thắc mắc của ông, Viện Quản Lý Xây Dựng xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng:

Theo điều 57 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức gồm:

“1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.”

Khi công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì có thể tiến hành làm hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định hướng dẫn tại thông tư 17/2016/BXD.

Tham khảo: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng
5 (100%) 2 votes

Chia sẻ để thành công