Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được coi là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng đối với các nhân đó thể hiệu điều kiện, quyền hạn của cá nhân đó trong hoạt động giám sát xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Bạn Nguyễn Thành Bắc Công ty Xây Dựng Nam Sơn có hỏi: tôi tốt nghiệp đại học xây dựng chuyên ngành dân dụng công nghiệp được 6 năm. Đã tham gia thi công xây dựng công trình được 5 năm kinh nghiệm. Không biết theo quy định hiện hành tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công không? và lĩnh vực được cấp là giám sát hạng mấy?

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Viện Quản Lý Xây Dựng xin trả lời bạn như sau:

Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng như sau:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1:

– Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

– Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 7 năm trở lên.

– Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hạn hoặc hết hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp từ hạng 2 trở lên.

2.  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 2:

– Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

– Yêu cầu tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 5 năm trở lên.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3:

– Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

– Có trình độ chuyên mộn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 3 năm đối với Đại học, 5 năm đối với Cao Đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp.

Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

– Hạng 1: Do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp. Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

– Hạng 2: Do các Sở Xây Dựng địa phương cấp. Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Với trình độ chuyên môn và thời gian kinh nghiệm ra trường như bạn Bắc thì bạn xin được chứng chỉ giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp hạng 2 do Sở Xây Dựng cấp.

Xem thêm: Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1, hạng 2, hạng 3

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ để thành công