Học đấu thầu tại TPHCM – cấp chứng chỉ đấu thầu khai giảng liên tục

Lớp học đấu thầu tại TPHCM – Cấp chứng chỉ đấu thầu. Lớp được khai giảng liên tục vào 2 khóa/tháng, giảng dạy với các chuyên gia giảng viên Cục Quản Lý Đấu Thầu – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. 

– Căn cứ theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– Căn cứ theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm số 43/2013/QH.

Theo quy định chi tiết tại điều 16 của Luật đấu thầu 43 và điều 116 Nghị định 63 yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn đấu thầu, các ban quản lý dự án chuyên nghiệp.

lớp học đấu thầu tại tphcm

Chương trình lớp học đấu thầu tại Tphcm – Hồ Chí Minh bao gồm các nội dụng
(Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014, nghị định 63/2014/NĐ-CP, Thông tư 03/2016/TT-BKH)

1. Mục tiêu chính khóa học đấu thầu tại TPHCM:

– Bổ sung, cập nhật những kiến thức các nội dung mới nhất của Luật Đấu thầu (số 43/2013/QH). Kể từ luật này có hiệu lực (01/7/2014) sẽ thay thế luật đấu thầu năm 2005 sẽ hết hiệu lực.

– Giới thiệu nhiều điểm mới về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội thông qua  ngày 26/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

– Giới thiệu nhiều điểm mới về Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 26/06/2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2014.

 – Cập nhật các nội dung mới nhất của thông tư 03/2016/TT-BKH hướng dẫn khung chương trình đào tạo đấu thầu, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp.

2. Ai là đối tượng cần tham gia lớp đấu thầu tại tphcm – hồ chí minh:

Theo quy định của Luật đấu thầu 43QH quy định tất cả các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu. Bao gồm các đối tượng sau: các chủ đầu tư, các nhà thầu: thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, người ký tờ trình, người thẩm định, người ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu,… trong đó có các công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp.

3. Lịch khai giảng và thời gian học đấu thầu tại Tphcm:

– Khai giảng: 4 khóa/tháng vào ngày 14 và 24 hàng tháng (2 khóa ngày và 2 khóa tối). Vui lòng liên hệ 0968.181.518 để biết thông tin chi tiết về lớp học chứng chỉ đấu thầu tại Tphcm mới nhất trong tháng.

– Thời gian học: Lớp học nghiệp vụ đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00, buổi tối từ 18h00 đến 21h00.

4. Kinh phí: 800.000VNĐ/1HV/1Khóa học (Đã bao gồm tài liệu, hóa đơn tài chính, giải khát giữa giờ… các chi phí tổ chức khác).

5. Địa điểm tổ chức lớp học chứng chỉ đấu thầu tại Tphcm: Trường Học viện Hành chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.Số 10, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

6. Giảng viên: Tham gia giảng dạy trực tiếp là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ các chuyên viên cao cấp nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm thực tế của Cục Quản Lý Đấu Thầu – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, các Viện, trường Đại học chuyên ngành.

Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học đấu thầu tại TPHCM, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đấu thầu theo đúng quy định của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư có giá trị trên toàn quốc.

Học đấu thầu tại TPHCM – cấp chứng chỉ đấu thầu khai giảng liên tục
5 (100%) 6 votes

Chia sẻ để thành công