Học giám đốc quản lý dự án tại tphcm – uy tín theo bộ xây dựng

Khóa Học giám đốc quản lý dự án tại tphcm sẽ được VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG thường xuyên mở lớp hàng tháng, cùng đội ngũ giảng viên đầu ngành của bộ xây dựng trực tiếp tham gia giảng dạy

Thông báo lớp học giám đốc quản lý án tại tphcm

Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư, trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

học giám đốc quản lý dự án tại tphcm

Các đối tượng tham dự khóa học giám đốc quản lý dự án tại Tphcm

Họ là những người có liên quan đến ngành quản lý xây dựng như:

  • Giám đốc điều hành các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư công trình.
  • Giám đốc các dự án, giám đốc đầu tư, trưởng, phó các phòng ban công ty, và đội ngũ cán bộ tiệm cận.
  • Và cũng có thể là cá nhân làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng có trình độ từ trung cấp trở lên.

Lịch tổ chức khai giảng lớp học của Viện quản lý xây dựng.

Khai giảng: Ngày 15 và 25 hàng tháng. Học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ). Thời gian học từ 18h00 đến 21h00.

Nội dung của chương trình học giám đốc quản lý dự án tại TPHCM

Nội dung sẽ bám sát theo 8 chuyên mục sau:

Chuyên mục 1 Khái quát khái niệm về giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên mục 2 Phân loại các dự án đầu tư, những giai đoạn trong quản trị dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu của công tác giám đốc quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

Chuyên mục 3 Các yêu cầu về kỹ thuật bắt buộc trong công tác quy hoạch, nghiên cứu khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định của quy chuẩn xây dựng Việt.

Chuyên mục 4 Phương pháp biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên mục 5 Biện pháp quản lý thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng (lập và quản lý tiến độ thi công xây lắp).

Chuyên mục 6 Thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chuyên mục 7 Những phương pháp công tác kiểm định kiểm tra vật liệu trong xây dựng.

Chuyên mục 8 Công tác an toàn lao động trên công trường – An toàn môi trường theo quy định theo bộ xây dựng.

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên tại Vienquanlyxaydung.edu.vn sẽ được cấp học giám đốc quản lý dự án tại TPHCM

Kinh phí của khóa học giám đốc quản lý dự án

Học phí 1.200.000/1HV  đã bao gồm toàn bộ những chi phí Giảng dạy, tài liệu, chứng chỉ, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.

Giảng viên của lớp học giám đốc quản lý dự án tại Tphcm:

Lớp học quản lý dự án sẽ được các giảng viên được mời trong các ngành xây dựng hàng đầu, các trường đại học xây dựng lớn nổi tiếng  sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy cho các học viên tại Viện quản lý xây dựng

Thủ tục tham gia học:

Chỉ cần học viên nộp gồm có 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh) và chứng minh thư nhân dân đã photo

Học giám đốc quản lý dự án tại tphcm – uy tín theo bộ xây dựng
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ để thành công