Nhà Thầu Phải Có Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

Nhà Thầu Phải Có Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng (thi công, giám sát, thiết kế – thẩm tra thiết kế, khảo sát, quản lý dự án) phải có điều kiện năng lực phù hợp với loại và cấp công trình trong hoạt động xây dựng.

Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng:

Theo khoản 6, Điều 111 Luật Xây dựng năm 2014 có quy định: “Nhà thầu xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.”

Theo điều 57 nghị định 100/2018/NĐ-CP của chính phủ có quy định tất cả các doanh nghiệp xây dựng khi tham gia công tác đấu thầu, nghiệm thu thanh quyết toán công trình bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tùy theo điều kiện của các gói thầu mà nhà thầu phải đáp ứng được yêu cầu năng lực theo thứ hạng khác nhau.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được phân theo thứ hạng 1, 2, 3. Tiêu chí để phân cấp công trình theo thông tư 03/2016/TT-BXD. Cục quản lý hoạt động xây dựng – bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 1, các sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 2,3. Chứng chỉ năng lực có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp. Một tổ chức, doanh nghiệp có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Xem Thêm >>> Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1,2,3 <<< Tốt Nhất.

Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng

Như vậy các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng khi tham gia đấu thầu bắt buộc cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng.

Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng trên toàn quốc. Liên hệ Hotline: 0968.181.518 để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

✔️ Xem thêm dịch vụ : chứng chỉ năng lực xây dựng

Chia sẻ để thành công
0968181518