Nhà Thầu Phụ Có Cần Phải Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng?

Nhà thầu phụ có cần phải xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không? Đây là câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp xây dựng quan tâm và đặt câu hỏi về Viện Quản Lý Xây Dựng, Liên hệ Hotline 24/7: 0968.181.518.

Viện Quản Lý Xây Dựng xin hướng dẫn trả lời như sau:

Trước tiên chúng ta cần biết:

Nhà thầu phụ là gì? Công việc thực hiện nhà thầu phụ: Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu. Nhà thầu phụ thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Nhà thầu phụ có cần phải xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng không?

Theo quy định mới nhất tại nghị định 100/2018/NĐ-CP tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (trong đó có nhà thầu chính và thầu phụ) bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo thứ hạng phù hợp với công trình tham gia thực hiện.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu là tên gọi tắt của chứng chỉ năng lực xây dựng trong hoạt động đấu thầu. Chứng chỉ này cũng giống như một số loại chứng chỉ xây dựng khác, là bản đánh giá năng lực của của tổ chức tham gia hoạt động đấu thầu được cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp (đối với chứng chỉ hạng 1) hoặc sở xây dựng cấp (đối với chứng chỉ hạng 2 và chứng chỉ hạng 3).

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bản đánh giá năng lực của tổ chức này sẽ là điều kiện và quyền hạn để cho các doanh nghiệp công ty và đơn vị được phép tham gia vào các hoạt động xây dựng trên phạm vi toàn quốc. Nếu như không có trong tay giấy chứng nhận năng lực đấu thầu, các doanh nghiệp sẽ không được tham gia vào các hoạt động xây dựng được quy định tại khoản 1 điều 57 nghị định 100/2018.

nhà thầu phụ có cần phải xin cấp chứng chỉ năng lực

Đối tượng cần có chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng:

Hiện nay chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu là một trong những yêu cầu bắt buộc mà các tổ chức và doanh nghiệp, nhà thầu phụ có cần phải xin cấp chứng chỉ năng lực phải có thì mới được tham gia vào hoạt động đấu thầu. Cụ thể:

  • Tổ chức tiến hành khảo sát công trình.
  • Đơn vị lập quy hoạch.
  • Công ty thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình .
  • Đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • Đơn vị thi công công trình.
  • Tổ chức giám sát thi công.

Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Viện quản lý xây dựng nhận hướng dẫn hồ sơ và tư vấn cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng hạng 1,2,3 trên toàn quốc. Liên hệ Hotline 24/7: 0968.181.518 để được hỗ trợ.

✔️ Xem thêm dịch vụ : chứng chỉ năng lực xây dựng

Chia sẻ để thành công