Tuyển Dụng

tuyen dung

Tuyển Dụng Công Nhân Kỹ Thuật (Cơ Khí, Điện) – Chế Độ Tốt, Lương Cao

Công ty TNHH Sunny Việt Nam tuyển gấp 100 công nhân điện nước cơ khí lương cao, chế độ tốt.   Địa chỉ:...

Tuyển dụng cán bộ phụ trách đấu thầu và làm hồ sơ thanh quyết toán

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN thông báo Tuyển dụng: cán bộ phụ trách đấu thầu và làm hồ sơ thanh quyết toán công...