Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng dịch vụ uy tín, thủ tục nhanh chóng trên toàn quốc.

– Căn cứ theo nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về điều kiện cấp chứng chỉ tổ chức xây dựng.

– Căn cứ theo thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, đơn giản thủ tục hành chính của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận tư vấn làm dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình trên toàn quốc theo quy định của bộ xây dựng. Liên hệ Hotline 0914.938.368 để được hướng dẫn tư vấn trực tiếp.

Chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình của tổ chức thi công xây dựng công trình bao gồm các lĩnh vực sau:

Thi công xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình: công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình điện, công trình viễn thông….

– Lưu ý: Một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể đề nghị được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Hồ sơ đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình:

– Đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng theo mẫu quy định tại thông tư số 17/2016/TT_BXD của Bộ Xây dựng.

– Bản sao scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức nếu có.

– Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm, biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc của tổ chức thi công xây dựng trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký.

– Bản kê khai danh sách nhân viên, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề theo quy định, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt tham gia hoạt động xây dựng.

– Bản kê khai năng về lực tài chính 3 năm gần nhất các máy móc thiết bị yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký xin năng lực.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dưng công trình:

Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức thi công xây dựng hạng 1, Sở xây dựng các địa phương cấp chứng chỉ năng thi công xây dựng hạng 2 và 3.

Mẫu chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng:

cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình
4.3 (86.67%) 6 votes

Chia sẻ để thành công