Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP và thông tư 08/2018/BXD. Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình uy tín, thủ tục nhanh chóng trên toàn quốc Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

– Căn cứ nghị định 100/2018/NĐ-CP bổ xung sửa đổi bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây Dựng;

– Căn cứ điều kiện năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình theo nghị định 59/2015/NĐ-CP;

– Căn cứ theo thông tư số 08/2018/TT-BXD hướng dẫn việc cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức;

Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, đơn giản thủ tục hành chính của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận tư vấn làm dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình trên toàn quốc theo quy định của bộ xây dựng. Liên hệ Hotline 0968.181.518 để được hướng dẫn tư vấn trực tiếp.

cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình bao gồm các lĩnh vực sau:

– Thi công trình công trình dân dụng.

– Thi công công trình công nghiệp.

– Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Thi công công trình giao thông (cầu, đường, hầm).

– Thi công công trình thủy lợi (nông nghiệp phát triển nông thôn).

– Thi công lắp đặt thiết bị công trình (công trình điện, công trình viễn thông, công trình cơ điện, thiết bị công nghệ, điều hòa không khí thông gió….)

* Lưu ý: Một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể đề nghị được cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Chi tiết dịch vụ: Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh nhất.

Hồ sơ đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình:

– Đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng theo mẫu quy định tại nghị định 100/2018.

– Bản sao scan gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

– Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc của tổ chức thi công xây dựng trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký.

– Bản kê khai danh sách nhân viên, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề theo quy định, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt tham gia hoạt động xây dựng.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức thi công xây dựng hạng 1, Sở xây dựng các địa phương cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng hạng 2 và 3. Chứng chỉ có giá trị 10 năm trên toàn quốc Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Mẫu chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình hạng 2,3:

chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng hạng 2,3

Chia sẻ để thành công