Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án theo quy định của bộ xây dựng

Khóa học giám đốc quản lý dự án, cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, tại Viện Quản Lý Xây Dựng khóa học sẽ được khai giảng liên tục hàng tháng Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

học chứng chỉ giám đốc quản lý dự án xây dựng

Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án chuyên nghiệp theo quy định của bộ xây dựng.

  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
    Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
    Căn cứ điều 54 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chức danh giám đốc quản lý dự án.

Yêu cầu đối với giám đốc quản lý dự án cần có Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án:

Giám đốc quản lý dự án thuộc những ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của bộ.

Giám đốc quản lý dự án bắt buộc phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp theo yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án.

Điều kiện của giám đốc quản lý dự án:

Giám đốc quản lý dự án hạng I:

Chứng chỉ giám đốc quản lý dự án, Có chứng chỉ hành nghề thiết kế thuộc hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng thuộc hạng 1 hoặc đã là Giám đốc dự án của 1 dự án thuộc nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng 1

Giám đốc quản lý dự án hạng II:

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 2 hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát và thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc của 1 dự án nhóm B hoặc là 2 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng 2.

Giám đốc quản lý dự án hạng III:

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3 hoặc đã là Giám đốc tư vấn dự án của 1 dự án thuộc nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng 3.

Nếu Bạn Cần >>> Khóa học giám đốc quản lý dự án chất lượng <<< Giá Tốt.

kỹ năng quản lý dự án

Phạm vi hoạt động của giám đốc quản lý dự án.

  1. Giám đốc quản lý dự án thuộc hạng 1: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án.
  2. Giám đốc quản lý dự án thuộc hạng 2: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C.
  3. Giám đốc quản lý dự án thuộc hạng 3: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Chi tiết dịch vụ: Làm Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Nhanh Nhất.

Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518 hỗ trợ tốt nhất.

Chia sẻ để thành công
0968181518