Cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế

Dịch vụ cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế công trình tại Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP. Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1,2,3 có giá trị 10 năm trên toàn quốc. Thủ tục hồ sơ đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng. Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Căn cứ pháp lý cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1,2,3

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1, 2, 3 được cấp dựa trên cơ sở pháp lý:

 • Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP mới nhất hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ chương IV mục 2 điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo nghị định 59/2015/CP.
 • Căn cứ điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 59/2015.
 • Căn cứ thông tư 03/2106/TT_BXD hướng dẫn phân cấp công trình thiết kế.
 • Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế.

Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tư vấn thiết kế – thẩm tra thiết kế trên toàn quốc. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế công trình do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng –  Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng cấp có giá trị 10 năm trên toàn quốc.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế tại Viện Quản Lý Xây Dựng uy tín, chất lượng
Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế tại Viện Quản Lý Xây Dựng uy tín, chất lượng

Các lĩnh vực áp dụng Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Thiết kế kiến trúc công trình;
 • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng;
 • Thiết kế công trình công nghiệp;
 • Thiết kế cơ – điện công trình;
 • Thiết kế cấp – thoát nước công trình;
 • Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường, hầm, cảng);
 • Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong lĩnh vực xây dựng, các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực,… có vai trò vô cùng lớn. Trong đó, chứng chỉ khảo sát địa chất đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, kỹ sư làm nghề xây dựng.

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế công trình

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.
 • Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ hành nghề thiết kế, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.
 • Bản scan hợp đồng kinh tế lĩnh vực thiết kế bản gốc của các công trình đã thực hiện. (Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, công ty xin năng lực thiết kế hạng 1, hạng 2).
 • Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

Tương tự như chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng: Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 1, các Sở xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hạng 2, hạng 3. Chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức có giá trị 10 năm trên toàn quốc tính từ thời điểm cấp Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Mẫu chứng chỉ của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế công trình

Mẫu Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hạng 1
Mẫu Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hạng 1
Chung Chi Nang Luc Thiet Ke Hang 2
Mẫu Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2, hạng 3

Như vậy, Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế được Viện Quản Lý Xây Dựng cấp dựa trên các căn cứ pháp lý do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng –  Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng phê duyệt. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 0968.181.518.

0/5 (0 Reviews)
0968181518