Dịch vụ cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế – Thẩm tra thiết kế

Viện QLXD cung cấp dịch vụ cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế – Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP nhanh chóng, uy tín trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết về hồ sơ và thủ tục cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế trong bài viết dưới đây nhé.

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1,2,3

Chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng cấp cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động thiết kế công trình, thẩm tra thiết kế công trình khi có đủ điều kiện, năng lực và quyền hạn.

Thiết kế công trình và thẩm tra thiết kế công trình là hoạt động, bộ phận không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Như chúng ta đã biết, trước khi tiến hành thi công công trình xây dựng, bạn cần có các bản vẽ thiết kế và tiến hành thẩm tra thiết kế để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình thi công xây dựng.
Vì vậy, chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế là bắt buộc và không thể thiếu đối với các cá nhân, tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của chính phủ hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ chương IV mục 2 nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức xây dựng.
 • Căn cứ điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định 59/2015/NĐ-CP.
 • Căn cứ thông tư 03/2106/TT-BXD hướng dẫn phân cấp công trình thiết kế.
 • Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế.

Vậy bạn đã biết cơ quan có thẩm quyền nào cấp chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng 1, 2, 3 chưa. Cùng Viện QLXD tìm hiểu tiếp nhé.

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế tại Viện Quản Lý Xây Dựng uy tín, chất lượng
Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế tại Viện Quản Lý Xây Dựng uy tín, chất lượng

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ

 • Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng cấp.
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình hạng II và III do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1, 2 và 3 có giá trị 10 năm trên toàn quốc.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế gồm các lĩnh vực

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Thiết kế kiến trúc công trình.
 • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng.
 • Thiết kế công trình công nghiệp.
 • Thiết kế cơ – điện công trình.
 • Thiết kế cấp – thoát nước công trình.
 • Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường, hầm, cảng).
 • Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trong lĩnh vực xây dựng, các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực,… có vai trò vô cùng lớn. Trong đó, chứng chỉ khảo sát địa chất đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, kỹ sư làm nghề xây dựng.

Phạm vi hoạt động

 • Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng I: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp.
 • Chứng chỉ năng lực thiết kê Hạng II: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống.
 • Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng 3: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống.

Điều kiện cấp chứng chỉ

Các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp muốn tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện, năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
 • Các cá nhân đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ năng lực thiết kế phù hợp với các loại, cấp công trình xây dựng.

Ngoài ra, cần đáp ứng các điều kiện của tựng hạng công trình như sau:

 • Công trình Hạng I:
  • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.
  • Có ít nhất 15 (mười lăm) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
  • Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.
 • Công trình Hạng II:
  • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.
  • Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
  • Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.
 • Công trình Hạng III:
  • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.
  • Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2, 3 và 1

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 1, các Sở xây dựng địa phương cấp chứng chỉ hạng 2, hạng 3. Chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức có giá trị 10 năm trên toàn quốc tính từ thời điểm cấp.

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế công trình

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.
 • Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ hành nghề thiết kế, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.
 • Bản scan hợp đồng kinh tế lĩnh vực thiết kế bản gốc của các công trình đã thực hiện. (Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, công ty xin năng lực thiết kế hạng 1, hạng 2).
 • Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

Mẫu chứng chỉ của tổ chức thiết kế – Thẩm tra thiết kế công trình

Mẫu Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hạng 1
Mẫu Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hạng 1
Chung Chi Nang Luc Thiet Ke Hang 2
Mẫu Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2, hạng 3

Như vậy, Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế được Viện Quản Lý Xây Dựng cấp dựa trên các căn cứ pháp lý do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng phê duyệt. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 0968.181.518.

0968181518