Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng uy tín nhất

Dịch vụ cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng có giá trị trên toàn quốc, thủ tục nhanh gọn chi phí thấp Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

– Căn cứ theo nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều trong 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

– Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn chi tiết về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức xây dựng.

Để tiết kiệm thời gian của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG nhận tư vấn cấp tất cả các chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thuộc Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng.

chứng c hành nghề tư vấn giám sát

Yêu cầu về việc xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng như sau:

Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cung cấp.

– Đối với lĩnh vực hạng 1: Yêu cầu tốt nghiệp 7 năm trở lên ( tính từ ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp). Đã trực tiếp giám sát thi công ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại lĩnh vực cấp

– Đối với lĩnh vực hạng 2: Yêu cầu tốt nghiệp 5 năm trở lên (tính từ ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp). Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế thi công của ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại;

– Đối với hạng 3: Yêu cầu tốt nghiệp 3 năm trở lên (tính từ ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp). Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV cùng loại.

Nếu Bạn Cần >>> Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1, 2, 3 <<< Uy Tín.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát gồm có:

– Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo mẫu phụ lục 01 thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng .

– Nộp 2 ảnh màu 4×6 trên nền màu trắng theo quy định.

– Nộp bản kê khai kinh nghiệm quá trình công tác có xác nhận của nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp quản lý cá nhân tham gia xin cấp chứng chỉ giám sát xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề giám sát bao gồm các lĩnh vực sau: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình, giám sát công tác lắp đặt thiết bị, giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

Cá nhân phải trải qua kỳ thi sát hạch theo yêu cầu của Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng. Để biết thông tin mới nhất lịch thi sát hạch trong tháng vui lòng liên hệ 0968.181.518 để được cập nhật lịch thi và hướng dẫn chi tiết thủ tục hồ sơ chuẩn bị.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát: Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng 1, Sở Xây dựng các địa phương cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2 và 3 Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Bạn Cần Xem >>> Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng <<< Chuyên Nghiệp.

Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát dưới:

chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

Chia sẻ để thành công
0968181518