Điều kiện – Yêu cầu cấp [Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng]

Viện Quản Lý Xây Dựng đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trường theo nghị định 100/2018/NĐ-CP của chính phủ. Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Chỉ huy trưởng là gì?

Theo Điều 18 Nghị định 100/2018/NĐ chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể.

Mẫu Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng tại Viện Quản Lý Xây Dựng
Mẫu Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng tại Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện Quản Lý Xây Dựng là đơn vị được phép đào tạo các khóa học chỉ huy trưởng công trình cùng các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Viện với sự công tác trực tiếp tập hợp đội ngũ giáo sự, giảng viên gồm bao gồm những chuyên gia, giảng viên đại học có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý thi công trên công trường xây dựng để tổ chức những lớp học chỉ huy trưởng và cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng.

Khóa học chỉ huy trưởng công trường nhằm giúp những chỉ huy trưởng công trình, tổ trưởng, đội trưởng của những các đội thi công của các Ban quản lý dự án xây dựng, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thi công, kỹ sư giám sát,… có được các kĩ năng quản lý thi công trên công trường.

Khóa học chỉ huy trưởng công trình xây dựng cung cấp rất nhiều những kiến thức kinh nghiệm bổ ích cho các kỹ sư để áp dụng trong công việc hàng ngày tại công trường.

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng là một loại chứng chỉ hành nghề xây dựng. Nó là bản xác nhận năng lực của kỹ sư, cấp cho những cá nhân có đủ năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (thời gian làm việc tối thiểu 3 năm). Yêu cầu, phạm vi áp dụng chứng chỉ chỉ huy trưởng cụ thể như dưới đây.

Nhóm đối tượng phải có Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình

Các kỹ sư, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thi công, quản lý, giám sát xây dựng là những đối tượng bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình. Cụ thể:

 • Cán bộ kỹ sư xây dựng đang thực hiện công tác quản lý dự án, thi công và giám sát thi công xây dựng.
 • Các chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật ngoài hiện trường hay đội trưởng của các công trường xây dựng,…

Yêu cầu với Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng hạng 1,2,3 được cấp dựa trên những yêu cầu nhất định. Căn cứ điều 53 Nghị Định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về năng lực của chỉ huy trưởng công trường xây dựng cần đầy đủ các yếu tố sau các yêu cầu sau:

 • Hạng 1: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1 hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp 1 hoặc 02 công trình từ cấp 2 cùng loại trở lên.
 • Hạng 2: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2 hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp 2 hoặc 02 công trình từ cấp 3 cùng loại trở lên.
 • Hạng 3: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3 hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp 3 hoặc 02 công trình từ cấp 4 cùng loại trở lên.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là yêu cầu bắt buộc với các tổ chức khí tham gia vào hoạt động xây dựng. Và chỉ có những tổ chức đủ điều kiện mới được cấp loại chứng chỉ này.

Phạm vi ứng dụng Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình

 • Hạng 1: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại.
 • Hạng 2: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp 2 cùng loại trở xuống.
 • Hạng 3: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp 3, cấp 4 cùng loại.
Phạm vi áp dụng Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng được phân rõ theo từng hạng
Phạm vi áp dụng Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng được phân rõ theo từng hạng

Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật là bản vắt tắt năng lực của các cán bộ, kỹ sư xây dựng. Đây là loại chứng chỉ quan trọng đối với các cá nhân tham gia vào một công trình hạ tầng kỹ thuật.

Giá trị học viên đạt được khi tham gia khóa học chỉ huy trưởng công trình tại Viện Quản Lý Xây Dựng

 • Về mặt kiến thức: Nắm được thông tư, nghị định pháp lý ban hành mới nhất trong Luật Xây dựng.
 • Về mặt kỹ năng: Được trang bị đầy đủ các kỹ năng, nghiệp vụ của một chỉ huy trưởng cần có. Nhận được nhiều lời khuyên, tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành.
 • Nắm vững được các hình thức hợp đồng áp dụng trong lĩnh vực xây dựng.
 • Cách xây dựng kế hoạch chi tiết để có thể đáp ứng được tiến độ thi công của dự án.
 • Nắm vững được quy trình quản lý thi công, quản lý công tác an toàn lao động, quản lý chất lượng vật tư và phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng.
 • Được cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng có giá trị toàn quốc sau khi kết thúc khóa học.

Viện Quản Lý Xây Dựng là đơn vị số 1 cả nước trong việc tư vấn, đào tạo và cấp chứng chỉ xây dựng và là địa chỉ tin cậy của đông đảo cán bộ, kỹ sư xây dựng. Để được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng cùng những chủ đề liên quan, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo hotline 0968.181.518 để được ưu tiên tư vấn miễn phí!

0968181518