Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng hạng I, II, III

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng uy tín nhất. Thủ tục và thời gian cấp nhanh chóng, đảm bảo thứ hạng cao nhất cho doanh nghiệp. Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Nội dung bài viết

Cơ sở pháp lý cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

 • Luật Xây dựng 50/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng;
 • Thông tư số 08/2018/TT-BXD thay thế thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng;
 • Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc phân cấp công trình xây dựng;

Đấu thầu là một trong những hoạt động xây dựng rất phổ biến hiện nay. Các tổ chức doanh nghiệp muốn tham gia vào hoạt động đấu thầu đều phải có chứng chỉ năng lực đấu thầu. Tuy nhiên với một số doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới tham gia vào hoạt động xây dựng thì những quy định về cấp giấy chứng nhận năng lực đấu thầu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bạn đã biết thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất chưa? Đọc ngay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Nhà thầu có bắt buộc phải có Chứng chỉ năng lực khi tham gia dự thầu không?

 • Theo quy định tại điều 57 nghị định 100/2018/NĐ-CP thì tổ chức khi tham gia thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Tại khoản 6 điều 111 Luật xây dựng: Nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.

Để tiết kiệm thời gian của các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng (thi công, giám sát, thiết kế, thẩm tra, khảo sát…) tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng. Liên hệ hotline 0968.181.518 để được tư vấn và hướng dẫn trực tiếp.

Nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng
Nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng

Điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

Các điều kiện chung:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ nhà thầu hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực chuyên môn cấp.

Điều kiện cụ thể đối với từng hạng:

 • Chứng chỉ nhà thầu hạng 1: Quy định công ty phải có hợp đồng kinh tế thực hiện trước tháng 9 năm 2016. Tối thiểu phải có 1 hợp đồng hạng 1 hoặc 2 hợp đồng hạng 2 đã được nghiệm thu hoàn thành đối với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ. (Ví dụ: Muốn xin thi công dân dụng hạng 1: Thì phải có hợp đồng thi công dân dụng hạng 1 ký trước thời điểm tháng 9/2016 và đã có nghiệm thu hoàn thành hoặc 2 hợp đồng hạng 2 đã nghiệm thu).
 • Chứng chỉ nhà thầu hạng 2: Quy định có ít nhất 1 hợp đồng kinh tế hạng 2 hoặc 2 hợp đồng hạng 3 đã được nghiệm thu hoàn thành.
 • Chứng chỉ nhà thầu hạng 3: Yêu cầu có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp và nhân sự có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định nêu trên phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực).

Các tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia các lĩnh vực quy định bắt buộc phải có Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình. Đây là một trong những điều kiện năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

Yêu cầu hồ sơ cấp Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

Bộ hồ sơ xin cấp Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng quy định tại nghị định 100/2018;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức công chứng;
 • Bản kê khai danh sách chủ chốt trong công ty, xác nhận kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân.
 • Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm hợp đồng và biên bản bàn hoàn thành của nhà thầu xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực tài chính gần nhất; các thiết bị máy móc, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký. (Chỉ áp dụng đối với nhà thầu, công ty xin lĩnh vực khảo sát, thi công).

Các ngành nghề/lĩnh vực áp dụng Chứng chỉ năng lực nhà thầu

Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng bao gồm các ngành nghề sau:

 • Khảo sát công trình xây dựng (địa hình, địa chất).
 • Thiết kế – tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
 • Lập quy hoạch công trình xây dựng.
 • Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng.
 • Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện, viễn thông….
 • Giám sát thi công công trình xây dựng.
 • Kiểm định các công trình xây dựng.
 • Quản lý chi phí đầu tư công trình xây dựng.

***Lưu ý: Một cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có thể xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với nhiều hạng khác nhau.

Nang Luc Nha Thau
Mẫu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nhà thầu

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là nội dung được rất nhiều người quan tâm. Bởi đây là những điều kiện được quy định rõ trong các Nghị Định và Thông Tư của Chính Phủ, là căn cứ quan trọng để cá nhân, tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2.

Thẩm quyền cấp Chứng chỉ nhà thầu xây dựng

Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng hạng 1, Sở xây dựng cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hạng 2 và 3. Tất cả các chứng chỉ có thời hạn 10 năm kể từ ngày ký quyết định cấp.

Mọi thắc mắc về chứng chỉ năng lực nhà thầu cùng các nội dung liên quan tới tư vấn và đào tạo, cấp chứng chỉ xây dựng, vui lòng liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

0968181518