Cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình xây dựng

Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình DD&CN tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và trên toàn quốc. Thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ thi sát hạnh cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018 NĐ-CP có giá trị hành nghề 5 năm.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp với hoạt động thiết kế công trình cơ điện đang tham gia. Việc cấp chứng chỉ yêu cầu cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải tham gia kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực sau đó tiến hành cấp chứng chỉ hàng nghề thiết kế cơ điện cho phù hợp.

Để tiết kiệm thời gian của anh/chị, VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình theo nghị định 100/2018 NĐ-CP của Chính Phủ. Liên hệ 0968.181.518 để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp.

Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình

Việc cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình xây dựng cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

 • Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện yêu cầu phải có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành có liên quan đến hệ thống kỹ thuật công trình: như điện – cơ điện công trình, tự động hóa, thông gió – cấp thoát nhiệt, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng.
 • Nội dung được phép hành nghề hoạt động lĩnh vực cơ điện công trình phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Tương tự như chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện, Chứng chỉ hành nghề xây dựng cũng là điều kiện bắt buộc đối với các kỹ sư, cán bộ tham gia vào công trình xây dựng. Nó được xem là bản xác minh vắn tắt trình độ chuyên môn của người được cấp…

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình

Từng loại chứng chỉ (hạng I, hạng II hay hạng III) sẽ có những điều kiện khác nhau. Đặc điểm chung là đều yêu cầu người có trình độ đại học thuộc lĩnh vực chuyên môn cùng một số yêu cầu khác. Cụ thể như dưới đây.

Chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình hạng I

Đối với chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình Hạng I, cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực cơ điện, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên;
 • Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Có chứng chỉ hành nghề cũ còn hạn hoặc đã hết hạn do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch là bản đánh giá, xác minh vắn tắt trình độ của cá nhân/doanh nghiệp được cấp. Các nội dung được quy định cụ thể trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/06/2015.

Chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình hạng II, III

Để được cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình hạng II và III, các cá nhân cần có đủ các điều kiện sau:

 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên đối với hạng II và 2 năm đối với hạng III;
 • Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.
Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình

Tương tự như đối với Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình tại Viện Quản Lý Xây Dựng sẽ bao gồm:

 • Bản chụp ảnh màu 4×6 trên nền font trắng mới nhất.
 • Bản chụp file bằng tốt nghiệp đại học gốc.
 • Bản chụp gốc chứng minh thư nhân dân 2 mặt.
 • Bản chụp chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.
 • Bản chụp ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
 • Bản chụp chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 tại Cục quản lý hoạt động xây dựng.
 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình liên hệ qua số Hotline – 0968.181.518 để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

0968181518