Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình uy tín

Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng và toàn bộ các chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Xây Dựng,  Sở Xây Dựng cấp có giá trị trên toàn quốc Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong đó có lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

– Căn cứ nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi 1 số điều của nghị định 59/2015/NĐ-CP;

– Căn cứ thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng;

Chứng chỉ hành nghề thiết kế

Yêu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

Cá nhân xin cấp chứng chỉ kỹ sư hoạt động xây dựng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cung cấp.

– Đối với lĩnh vực hạng 1: Yêu cầu tốt nghiệp đại học 7 năm trở lên (tính từ ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng đại học). Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ nhiệm, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II trở lên.

– Đối với lĩnh vực hạng 2: Yêu cầu tốt nghiệp đại học 5 năm trở lên (tính từ ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng đại học) đã làm chủ trì, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II trở lên.

– Đối với hạng 3: Yêu cầu tốt nghiệp đại học 3 năm trở lên (tính từ ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng đại học) đã tham gia thiết kế ít nhất 3 công trình cấp III hoặc 5 công trình cấp IV.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ thiết kế có:

 1. Đơn xin cấp chứng chỉ thiết kế theo mẫu phụ lục 01 thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng .
 2. Nộp 2 ảnh màu ( 4×6 ) trên nền font màu trắng.
 3. Nộp bản kê khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp quản lý cá nhân tham gia xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế bao gồm các lĩnh vực cụ thể sau:

 • Chứng chỉ thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan.
 • Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình (xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp phát triển nông thôn).
 • Chứng chỉ thiết kế điện – cơ điện công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình cấp- thoát nước.
 • Chứng chỉ thiết kế hệ thống công trình thông gió – cấp thoát nhiệt.
 • Chứng chỉ thiết kế hệ thống mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng.
 • Chứng chỉ thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế: Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng 1, Các Sở Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2 và hạng 3, có giá trị hoạt động 5 năm trên toàn quốc Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Chia sẻ để thành công
0968181518