Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo nghị thông tư nghị định 59

Viện quản lý xây dựng chuyên cung cấp dịch vụ Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo như nghị định số 59NĐ-CP của chính phủ.Chứng chỉ hành nghề do cục xây dựng cấp có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

Dịch vụ Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Để có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí của các bạn. VIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN nhận làm dịch vụ tư vấn cung cấp chứng chỉ xây dựng do cục hoạt động xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc.

Mặt trước chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mặt trước chứng chỉ

mặt sau chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mặt sau chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề  trong hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời gian 5 năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại.

Bộ Xây dựng đã thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn quốc,Có bao gồm cả việc ban hành mẫu các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định này.

Thẩm quyền khi cấp chứng chỉ hành nghề

  • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng thuộc hạng 1 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài
  • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 2 và hạng 3.
  • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 2 và hạng 3 cho những cá nhân là thành viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo  như quy định của Bộ Xây dựng.

Mọi chi tiết thắc mắc về Chứng chỉ hành nghề xây dựng bạn có thể liên hệ theo thông tin dưới đây.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo nghị thông tư nghị định 59
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ để thành công