Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Hàn Cắt Theo Nghị Định 44/2016

Đảm bảo công tác an toàn lao động là yếu tố bắt buộc đối với nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, hoạt động trong xây dựng. Do vậy việc tổ chức khóa huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hàn cắt là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp nâng cao ý thức người lao động.

Viện QLXD thông báo mở lớp huấn luyện an toàn khi làm việc trong môi trường hàn, cắt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hàn cắt

Người lao động trực tiếp làm việc trong công tác hàn, cắt thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành).

dao tao cap chung chi an toan han
Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Hàn Cắt Theo Nghị Định 44/2016

Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện an toàn hàn cắt

Mục tiêu của khóa học

Giúp học viên có các kỹ năng về kỹ thuật an toàn trong công tác hàn cắt kim loại. Cung cấp các kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng ngừa các mối nguy hiểm trong khi hàn và cắt kim loại.

Thời gian huấn luyện

Tổng thời gian huấn luyện 24 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

Nội dung huấn luyện an toàn hàn cắt

Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn lao động và vệ sinh lao động

– Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn lao động và vệ sinh lao động;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về an toàn lao động và vệ sinh lao động;

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

dao tao cap chung chi an toan han cat vienqlxd 1

Tổng quan kỹ thuật khi làm công việc hàn, cắt

– Các định nghĩa, khái niệm về hàn, cắt;

– Các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật hàn, cắt;

– Các đặc điểm đặc thù khi làm công việc hàn, cắt;

– Các mối nguy hiểm khi làm công việc hàn, cắt;

– Kỹ thuật an toàn khi làm công việc hàn, cắt;

– Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc;

– Sự cố thường gặp và cách xử lý nhanh nhất đảm bảo an toàn.

Kiểm tra cuối khóa

Hồ sơ đăng ký tham gia huấn luyện an toàn hàn cắt

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Tên đơn vị công tác.

– Thời gian khai giảng: Liên tục thứ 4 hàng tuần.

– Địa điểm:

  • Học trực tuyến qua zoom online.
  • Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

Chứng nhận: Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn hàn cắt theo nghị định 44/2016 của chính phủ có giá trị 2 năm trên toàn quốc.

Để đăng ký khóa học, Học viên vui lòng liên hệ Hotline 24/7: 0968.181.518.

0968181518