Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất

Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn hóa chất theo luật hóa chất quy định tại nghị định 113/2017/NĐ-CP. Cùng Viện QLXD tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Khóa học Kỹ thuật An toàn hóa chất nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý hóa chất an toàn và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ An toàn hóa chất theo TT 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương. Thông tư quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Quy định cấp chứng chỉ an toàn hóa chất

Được quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ghi rõ là những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất cụ thể:

– Là các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hóa chất. Có trách nhiệm tổ chức và huấn luyện an toàn hóa chất. Hoặc cử các đối tượng tham gia khóa huấn luyện định kỳ 2 năm một lần của những tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất.

– Có thể tổ chức riêng lẻ, hoặc kết hợp giữa hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất. Với những hoạt động huấn luyện an toàn khác theo quy định của pháp luật. Thông thường những tổ chức, doanh nghiệp huấn luyện an toàn hóa chất nguy hiểm. Sẽ kết hợp với khóa huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Và được huấn luyện bởi những đơn vị đã được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội cấp phép.

– Người đã được huấn luyện an toàn hóa chất phải được huấn luyện lại. Nếu như: Có sự thay đổi về công nghệ, chủng loại hóa chất, cơ sở vật chất hoặc phương án sản xuất có liên quan đến vị trí làm việc. Sau 02 lần kiểm tra mà người đã được huấn luyện an toàn hóa chất không đạt yêu cầu. Khi người đã được huấn luyện an toàn hóa chất thay đổi vị trí làm việc. Khi đã hết thời hạn 02 năm từ kể từ thời điểm huấn luyện trước kết thúc.

dao tao chung chi an toan hoa
Chứng chỉ an toàn hóa chất

Đối tượng huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hóa chất

Theo Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính Phủ thì đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất (áp dụng với hóa chất nguy hiểm) gồm 3 nhóm:

Nhóm 1 huấn luyện an toàn hóa chất

– Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; ví dụ:  Giám đốc, Trưởng phòng kinh doanh hóa chất, trưởng phòng thí nghiệm,…

– Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất. ví dụ: Phó Giám đốc, phó Trưởng phòng kinh doanh hóa chất, phó trưởng phòng thí nghiệm,…

Nhóm 2 huấn luyện an toàn hóa chất

– Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

– Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nhóm 3 huấn luyện an toàn hóa chất

Bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất. Ví dụ: công nhân pha chế, công nhân trực tiếp tại kho chứa hóa chất, …

Nội dung huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hóa chất

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

dao tao chung chi an toan hoa chat vienqlxd 1

Đối với Nhóm 1 huấn luyện an toàn hóa chất

– Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

– Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

– Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

Đối với Nhóm 2 huấn luyện an toàn hóa chất

– Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

– Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

– Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

– Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

– Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Đối với Nhóm 3 huấn luyện an toàn hóa chất

– Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

– Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

– Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

– Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Hình thức huấn luyện, đào tạo cấp chứng chỉ an toàn hóa chất

– Học trực tuyến qua zoom, google meeting hoặc đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp theo yêu cầu.

– Tùy điều kiện cụ thể tổ chức, cá nhân có thể tổ chức huấn luyện riêng về kỹ thuật an toàn hóa chất hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn lao động – vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Hồ sơ đăng ký đào tạo an toàn hóa chất

– Hồ sơ: 02 ảnh 3×4, Căn cước công dân photo.

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn hóa chất theo quy định tại nghị định 113 mới nhất có giá trị 2 năm trên toàn quốc.

Để biết thông tin chi tiết về khóa học an toàn hóa chất. Quý học viên liên hệ Viện QLXD hoặc qua Hotline: 0968.181.518 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

0968181518