Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên toàn quốc

Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên toàn quốc, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư vừa ra thông báo kế hoạch dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong năm 2017 tại tất cả các thành phố lớn trên toàn quốc.

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá vắn tắt năng lực của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây là chứng chỉ bắt buộc, nếu không có thì cá nhân/tổ chức không thể tham gia vào nghiệm thu, quyết toán hay đấu thầu công trình.

Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên toàn quốc

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ  HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017

STTKỳ thiThời gian thi dự kiến
1Tại TP Hà NộiNgày 06/8/2017
2Tại TP Hồ Chí MinhNgày 09/9/2017
3Tại TP Hà NộiNgày 07/10/2017
4Tại TP Hồ Chí MinhNgày 21/10/2017
5Tại TP Đà Nẵng, HuếNgày 04/11/2017
6Tại TP Cần ThơNgày 18/11/2017
7Tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(cho các cá nhân đăng ký thi 01 loại chứng chỉ hành nghề)

Ngày 16/12/2017

 

Để được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, học viên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Bên cạnh lịch thi, học viên cũng cần chú ý tới nội dung quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu để có kỳ thi đạt hiệu quả nhất.

Trên đây là thời gian dự kiến tổ chức Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu tại các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế. Trước ngày thi tối thiểu 10 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi và đăng tải danh sách thi sinh đủ điều kiện, số báo danh, thời gian thi, địa điểm thi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

0968181518