Lớp học kỹ sư định giá tại tphcm – hồ chí minh uy tín theo Bộ XD

Lớp học kỹ sư định giá tại tphcm – hồ chí minh uy tín theo Bộ XD, được tổ chức hàng tháng, kèm theo nhiều ưu đã hấp dẫn cho các học viên Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Nội dung bài viết

Viện quản lý xây dựng thông báo mở lớp học kỹ sư định giá tại tphcm – hồ chí minh:

Theo như quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Căn cứ theo nghị định 59 NĐ/CP thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 03/3008/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ theo thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.

Lớp học kỹ sư định giá tại tphcm

Theo các thông tư và quy định rằng, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải bắt buộc phải có chứng chỉ Định giá xây dựng để thực hiện các công việc sau:

Mục tiêu khóa học kỹ sư định giá tại tphcm – hồ chí minh:

  • Qua khóa học các học viên sẽ có kiến thức nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án, tiến độ trong quản lý dự án thi công và các loại hợp đồng trong quản lý dự án thi công.
  • Hướng dẫn những cách thức chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý an toàn lao động cùng chi phí của các dự án và các thủ tục trong thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

Đối tượng tham gia lớp học kỹ sư định giá tại tphcm – hồ chí minh:

Với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá XD,các cá nhân tham gia dự toán, các tổ chức tư vấn cùng với các các nhân có ưu cầu tham gia học.

Nội dung chương trình học kỹ sư định giá ở tphcm – hồ chí minh.

( Theo chương trình khung đào tạo được Bộ Xây Dựng phê duyệt tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng )

Lớp học kỹ sư định giá tại tphcm

Giảng viên:

Đội ngũ giảng viên nhiệt tình có tâm với nghề có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được chọn lọc từ các Bộ, vụ viện, các ban quản lý dự án, các chuyên gia xây dựng, các giảng viên từ các trường đại học…tham gia chịu trách nhiệm.

Thời gian lớp học:

Trọn gói trong 14 buổi hoặc 7 ngày.

Địa điểm lớp học kỹ sư định giá ở tphcm – hồ chí minh:

Tại học Viện Hành Chính Quốc gia –Số  nhà 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh.

Chứng nhận:

Khi kết thúc khóa kỹ sư định giá xây dựng tại TPHCM, học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng theo quy chuẩn, thông tư  05/20/10TT-BXD đó là điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ định giá tại sở xây dựng và được hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề tại sở xây dựng theo nghị định 59CP.

0968181518