Mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nghị định 100/2018

Viện Quản Lý Xây Dựng cập nhật Mẫu Đơn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng mới nhất theo nghị định 100/2018 NĐ-CP sửa đổi nghị định 59/2015-NĐ-CP. Lưu ý rằng, mẫu đơn này hoàn toàn khác với Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0914.938.368.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
 2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp………………………….
 5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………….………….
 6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ……………………………………………………………..……………
 7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………………….…………
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):………………………………………………………….
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp …………….nơi cấp: …………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:
STTThời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểuGhi chú
11. Tên Dự án/công trình:……………………………………..

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………………….……….

Loại công trình :…………………………………………………..

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:………

2. …………………………………………………………….…………….

2
….

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: ……………………………………………………………………………..

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

                                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ, tên)

                                                                                                            ______________________

Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/hư hỏng/bị mất.

(Mẫu Đơn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Theo Nghị Định 100/2018)

Bạn đã biết điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cụ thể như thế nào chưa? Nếu chưa, tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết của chúng tôi nhé!

Để tham gia hoạt động đấu thầu trong xây dựng, các cá nhân cần phải có chứng chỉ đấu thầu. Cũng chính vì thế mà các khóa học và cấp chứng chỉ năng lực đấu thầu của Viện Quản Lý Xây Dựng đã ra đời. Tham khảo ngay!

Trên đây là Mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mà Viện Quản Lý Xây Dựng sưu tầm để quý bạn đọc tham khảo. Hy vọng nội ung hữu ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin. Đừng quên ghé thăm website của chúng tôi để đón đọc thêm những bài viết hấp dẫn nhé!

0968181518