Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng uy tín

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1, hạng 2, hạng 3 theo nghị định 100/2018 NĐ-CP. Thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ toàn quốc. Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Căn cứ theo luật xây dựng 2014.

– Căn cứ theo nghị định NĐ 100/2018 NĐ-CP ban hành ngày 16/7/2018 có hiệu lực 15/09/2018.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty, tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu hỗ trợ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng công trình hạng 1, hạng 2, hạng 3. Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp.

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1, hạng 2, hạng 3:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định.

– Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

+ Hạng 1: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B cùng loại;

+ Hạng 2: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C cùng loại;

+ Hạng 3: Đã trực tiếp tham gia quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại.

2. Quy định mẫu chứng chỉ quản lý dự án hạng 1, hạng 2, hạng 3:

Chứng chỉ hành nghề xây dựng (quản lý dự án, giám sát, thiết kế, khảo sát, định giá) theo quy định là loại bìa có màu vàng nhạt, kích thước 15 x 21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 3 theo mẫu tại phụ lục số 05 Thông tư 17/2016 TT-BXD.

chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

3. Thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng:

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Chứng chỉ quản lý dự án nghề gồm:

– Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng 1.

– Sở Xây dựng và các tổ chức nghề nghiệp cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2, hạng 3:

– Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;

– Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

Chi tiết dịch vụ >>> Cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng uy tín <<< Mới Nhất.

Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518 hỗ trợ tốt nhất.

Chia sẻ để thành công