Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình đường dây TBA

Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và trên toàn quốc. Thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ học, thi sát hạnh cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư điện hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng có giá trị hành nghề 5 năm. Hotline Tư Vấn 0968.181.518.

Để tiết kiệm thời gian của anh/chị, Viện Quản Lý Xây Dựng nhận dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp công trình theo nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và thông tư 17/2016/TT – BXD của Bộ Xây Dựng. Liên hệ 0914.938.368 để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp.

Nội dung bài viết

Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình

Các yêu cầu về việc cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình được quy định tại mục C, khoản 3, điều 16, TT 17/2016/TT­BXD của Bộ Xây Dựng. Cụ thể như sau:

Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư điện yêu cầu phải có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành khác có liên quan đến hệ thống kỹ thuật công trình: Như điện – cơ điện công trình, cấp – thoát nước, thông gió – cấp thoát nhiệt, mạng thông tin – liên lạc, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng.

Nội dung được phép hành nghề hoạt động lĩnh vực điện phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Mẫu chứng chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng - Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình
Mẫu chứng chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng – Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu là một trong những chứng chỉ quan trọng đối với kỹ sư làm nghề thiết kế công trình. Đây là bản đáng giá ngắn gọn năng lực, trình độ chuyên môn của người làm công tác thiết kế kết cấu.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình

Điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình đối với từng hạng được quy định tại khoản 2, điều 48 NĐ 100/2018/NĐ-­CP của Chính Phủ. Các điều kiện gồm những mục như sau:

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư điện hạng I:

  • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực điện, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.
  • Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng lĩnh vực điện còn hạn hoặc đã hết hạn do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư điện hạng II, III:

  • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp.
  • Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên đối với hạng II và 2 năm đối với hạng III.
Cá nhân yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình phải đáp ứng được các quy định tại khoản 2, điều 48 NĐ 100/2018/NĐ-­CP của Chính Phủ
Cá nhân yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình phải đáp ứng được các quy định tại khoản 2, điều 48 NĐ 100/2018/NĐ-­CP của Chính Phủ

Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình theo quy định mới

Giống như đối với Chứng chỉ hành nghề giám sát điện, bộ hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình theo quy định mới sẽ gồm đầy đủ cá loại giấy tờ, ảnh chụp cá nhân. Chúng là:

  • Scan file ảnh màu 4×6 trên nền font trắng mới nhất.
  • Scan file bằng tốt nghiệp đại học gốc.
  • Scan file chứng minh thư nhân dân 2 mặt.
  • Scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ (đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1) tại Bộ Xây Dựng.
  • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư điện hoạt động xây dựng theo mẫu.

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng liên hệ qua số Hotline – 0968.181.518, Email hoặc chọn gọi Hotline để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình: Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, Các Sở Xây Dựng tại các địa phương cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 và hạng 3, tất cả các chứng chỉ hành nghề có giá trị hoạt động 5 năm trên toàn quốc tính từ ngày cấp.

0968181518