Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên toàn quốc

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư vừa ra thông báo kế hoạch dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong năm 2017 tại tất cả các thành phố lớn trên toàn quốc. Cụ thể như sau:

lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ  HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2017

STT Kỳ thi Thời gian thi dự kiến
1 Tại TP Hà Nội Ngày 06/8/2017
2 Tại TP Hồ Chí Minh Ngày 09/9/2017
3 Tại TP Hà Nội Ngày 07/10/2017
4 Tại TP Hồ Chí Minh Ngày 21/10/2017
5 Tại TP Đà Nẵng, Huế Ngày 04/11/2017
6 Tại TP Cần Thơ Ngày 18/11/2017
7 Tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(cho các cá nhân đăng ký thi 01 loại chứng chỉ hành nghề)

Ngày 16/12/2017

Xem thêm: Khóa học đấu thầu tại Hồ Chí Minh

Trên đây là thời gian dự kiến tổ chức thi tại các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế. Trước ngày thi tối thiểu 10 ngày, Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi và đăng tải danh sách thi sinh đủ điều kiện, số báo danh, thời gian thi, địa điểm thi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên toàn quốc
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ để thành công