Lớp học kỹ sư định giá tại Hồ Chí Minh nhanh chóng nhất

Lớp học kỹ sư định giá tại Hồ Chí Minh, cung cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học, học phí ưu đãi khai giảng khóa học thường 2 lần trong 1 tháng Liên hệ hotline 24/7: 0968.181.518.

Viện quản lý xây dựng thông báo mở lớp kỹ sư định giá tại Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ra ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BXD.

Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ – CP về quản lý dự án đầu tư thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XDCT.

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.

Xem Ngay >>> Khóa học kỹ sư định giá xây dựng uy tín <<< chuyên nghiệp nhất.

Lớp học kỹ sư định giá tại Hồ Chí Minh

Mục tiêu của khóa học kỹ sư định giá.

Thông qua những khóa học VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG mong muốn giúp học viên nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án, tiến độ trong quản lý dự án thi công và các loại hợp đồng trong quản lý dự án thi công.Viện quản lý xây dựng sẽ hướng dẫn cách thức chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý an toàn lao động và chi phí của các dự án và những thủ tục trong thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

Thành phần tham gia lớp học kỹ sư định giá tại thành phố Hồ Chí Minh:

 Các nhà tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá XD,các cá nhân tham gia dự toán, các tổ chức tư vấn và các cá nhân có nhu cầu, như ở trên chúng tôi đã liệt kê họ đều cần phải tham gia 1 khóa đào tạo thì mới đúng quy định của pháp luật

Nội dung về Lớp học kỹ sư định giá tại Hồ Chí Minh gồm có.

Theo chương trình khung đào tạo được Bộ Xây Dựng phê duyệt tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng

Ai là giảng viên của bạn?

Khóa học được diễn ra với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, giảng viên họ đều có kiến thức về sư phạm và những kinh nghiệm thực tế, sẽ khiến cho bài giảng trở nên thú vụ và hữu ích

Thời gian của khóa học kỹ sư định giá.

Lớp học kỹ sư định giá tại hồ chí minh sẽ được diễn ra trong 14 buổi hoặc có thể là 7 ngày.

Khóa học kỹ sư định giá tại Hồ Chí Minh.

Địa điểm của khóa học là tại Học Viện Hành Chính Quốc gia – Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

Sau khi kết thúc Lớp học kỹ sư định giá tại TP HCM bạn sẽ nhận được chứng chỉ.

Các học viên của Viện quản lý xây dựng hoàn thành Lớp học kỹ sư định giá tại HCM được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng theo thông tư  05/20/10TT-BXD là điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ định giá tại sở xây dựng và được hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng.

Hotline 24/7: 0968.181.518.

Chia sẻ để thành công
0968181518