Phân Cấp Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật

Hướng dẫn phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật hạng 1, hạng 2, hạng 3 theo quy định mới nhất của Bộ Xây Dựng.

Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì?

Là các cơ sở hạ tầng (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, nhà để xe ô tô, sân bãi để xe máy móc thiết bị) dành cho dịch vụ công cộng.

Phan Cap Cong Trinh Ha Tang Ky Thuat

Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật hạng 1, hạng 2, hạng 3:

  • Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, xử lý nước thải, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, tuy nen kỹ thuật,…) thuộc dự án xây dựng công trình công nghiệp khi xác định cấp công trình phải tuân theo các quy định như đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  • Các công trình dân dụng thuộc dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được lấy theo cấp công trình dân dụng tương ứng.
  • Các công trình công nghiệp thuộc dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được lấy theo cấp công trình công nghiệp tương ứng.

Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật hạng:

Công trình hạ tầng kỹ thuật được phân loại như sau:

  • Hệ thống các công trình cấp nước đô thị

– Công trình khai thác nước thô: nước mặt, nước ngầm;

– Trạm bơm;

– Trạm xử lý nước cấp: các loại bể lắng, bể lọc, bể chứa, đài chứa nước;

– Mạng lưới cấp nước : đường ống cấp nước.

  • Hệ thống các công trình thoát nước đô thị

– Mạng lưới đường ống (thu gom và vận chuyển): nước mưa, nước thải, nước bẩn;
– Trạm bơm: thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt;

– Các loại giếng thăm, giếng chuyển bậc, giếng thu nước mưa;

– Công trình xử lý nước thải (đô thị, khu vực hay cục bộ): bể lắng, bể lọc, hồ sinh học, bể tự hoại, công trình xử lý bùn;

– Các công trình khác: hồ điều hòa, bể chứa nước thải, cống thoát nước, cửa xả nước thải đã xử lý ra nguồn tiếp nhận.

  • Hệ thống các công trình cấp điện đô thị

– Trạm biến áp;

– Mạng hạ áp (cung cấp điện cho các phụ tải): đường dây

  • Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị

– Chiếu sáng giao thông đô thị: đường phố, nút giao thông, cầu, hầm trong đô thị;

– Chiếu sáng không gian công cộng trong đô thị: quảng trường, vườn hoa, khu vực vui chơi công cộng, bãi đỗ công cộng, công trình thể thao ngoài trời;

– Chiếu sáng trang trí, quảng cáo và các loại hình khác.

  • Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn

– Trạm trung chuyển;

– Công trình xử lý chất thải rắn: khu liên hợp xử lý , trạm xử lý chế biến thành phân vi sinh, bãi chôn lấp, lò đốt

  • Nhà tang lễ và nghĩa trang đô thị

– Nghĩa trang : quốc gia và nhân dân;

– Nhà tang lễ;

– Đài hóa thân hoàn vũ.

Xem thêm: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật mới nhất

Quy định cách phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật hạng 1, 2,3:

Để xác định cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp công trình xây dựng hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại: Bảng 1.3 dưới đây – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng. Bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt, cấp 1, 2, 3, 4 theo các tiêu chí phân cấp riêng đối từng loại công trình theo bảng phân cấp dưới đây:

Phan Cap Cong Trinh Ha Tang Ky Thuat 123

Chia sẻ để thành công