Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng trên toàn quốc.

Cấp Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng uy tín theo quy định của Bộ Xây Dựng có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
– Căn cứ điều 51 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng

1. Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng:

  • Chứng chỉ an toàn lao động hạng 1: Đã tham gia trực tiếp thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về lĩnh vực an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II.
  • Chứng chỉ an toàn lao động hạng 2: Đã tham gia trực tiếp thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về lĩnh vực an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất là 1 công trình cấp II hay 2 công trình cấp III.
  • Chứng chỉ an toàn lao động hạng 3: Đã tham gia trực tiếp thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về lĩnh vực an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất là 1 công trình cấp III hay 2 công trình cấp IV.

2. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng:

  • Hạng 1: Được phụ trách công tác an toàn lao động hay làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm tất cả các cấp;
  • Hạng 2: Được phụ trách công tác an toàn lao động hay làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình từ cấp I trở xuống;
  • Hạng 3: Được phụ trách công tác an toàn lao động hay làm cán bộ chuyên trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình từ cấp II đến cấp III.

cấp chứng chỉ an toàn lao động

3. Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng bao gồm.

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.
  • 2 bản sao có công chứng bằng đại học, cao đẳng hay trung học.
  • Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở hợp pháp cấp (2 bản sao có công chứng).
  • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về các hoạt động xây dựng.

 

Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng trên toàn quốc.
5 (100%) 2 votes

Chia sẻ để thành công