Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

Công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gì? Quy định những nguyên tắc chung nào để phân loại, phân cấp và xác định cấp công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3?

– Đây là câu hỏi của rất nhiều công ty, kỹ sư xây dựng trong quá trình làm hồ sơ năng lực công ty, hồ sơ thầu, làm hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty, làm hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân tại Bộ xây dựng và sở xây dựng.

– Các công ty xây dựng khi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn nhiều thắc mắc về các hợp đồng kinh tế có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 theo quy định không?

Viện Quản Lý Xây Dựng xin hướng dẫn các công ty, kỹ sư dễ dàng phân biệt công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 – Phân cấp công trình công nghiệp theo quy định mới nhất.

Quý công ty muốn hỗ trợ giải đáp thông tin liên quan đến lĩnh vực phân cấp công trình liên hệ Hotline hướng dẫn 0914.938.368

Công trình công nghiệp là gì? Theo quy định tại QCVN-03-2012-BXD của Bộ Xây Dựng. Công trình công nghiệp là nơi mà trong đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục vụ sản xuất, nằm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bao gồm có nhà (xưởng) sản xuất; nhà điều hành sản xuất; công trình phục vụ sản xuất (y tế, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho tàng, giao thông…) và công trình kỹ thuật (điện, cấp – thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy…).

phân cấp công trình công nghiệp cấp 1,2,3

Xem thêm hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng cấp 1,2,3 tại đây

Quy định về phân cấp công trình công nghiệp hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP CẤP 1, CẤP 2, CẤP 3 THEO QUY MÔ CÔNG SUẤT HOẶC TẦM QUAN TRỌNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Bảng phân cấp công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 chi tiết tại: THÔNG TƯ BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH

Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ để thành công