Dịch vụ cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Theo quy định cụ thể tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính Phủ nhà thầu nước ngoài là: các tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ Hotline Tư Vấn 0968.181.518.

Dịch vụ cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài khi trúng các gói thầu tại Việt Nam đã trải qua quá trình đánh giá, chọn lọc, dù là vốn nhà nước hay nguồn vốn khác. Nhà thầu nước ngoài chỉ được phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động xây dựng. Hành lang pháp lý quy định tại nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thông tư 14/2016/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam là hai văn bản pháp luật chính quy định về thủ tục cấp phép này.

Để tiết kiệm thời gian của các công ty, tổ chức, liên doanh nước ngoài VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG nhận Dịch vụ cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên toàn quốc. Liên hệ hotline 0968.181.518 để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp.

Điều kiện để được dịch vụ cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài:

– Nhà thầu nước ngoài khi tham gia các hoạt động xây dựng tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định này phải công bố, đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.

Tham khảo >>> dịch vụ đăng ký thông tin năng lực xây dựng <<<

– Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu theo quy định.

– Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư;

+ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

– Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Xem Ngay >>> Cấp Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng tại Bộ Xây Dựng <<< Chất Lượng.

Hồ sơ xin cấp dịch vụ cấp phép xây dựng công trình nhà thầu nước ngoài:

– Nhà thầu nước ngoài có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, bao gồm các loại sau:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo mẫu quy định theo mẫu tại Phụ lục của Thông tư 14/2016/TT-BXD;

+ Bản sao có chứng thực (công chứng) văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 3 (ba) năm gần nhất (đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định này);

+ Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

+ Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bài viết liên quan >>> Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia <<< Tốt Nhất.

Thẩm quyền Dịch vụ cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài:

– Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;

– Sở Xây Dựng các tỉnh cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh mà doanh nghiệp hoạt động.

Hotline Tư Vấn 0968.181.518 Hỗ Trợ.

Chia sẻ để thành công
0968181518