TIN TỨC

công trình công nghiệp cấp 1,2,3

Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

Công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gì? Quy định những nguyên tắc chung nào để phân loại, phân...

phân cấp công trình dân dụng cấp 1,2,3

Phân Cấp Công Trình Dân Dụng Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

Công trình xây dựng dân dụng cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gì? Phân cấp công trình dân dụng cấp 1, cấp 2, cấp 3...

mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Theo Nghị Định 100/2018

Viện quản lý xây dựng cập nhật mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3 mới...

mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu Đơn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Theo Nghị Định 100/2018

Viện quản lý xây dựng cập nhật mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất theo...

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được coi là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở...

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 cần những thủ tục như thế nào? Nghị định nào...

chứng chỉ năng lực công ty xây dựng

Chứng chỉ hành nghề công ty xây dựng có bắt buộc?

Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề công ty xây dựng hạng 1, 2, 3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng có giá trị...

Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 111 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, “Nhà thầu thi công xây dựng công trình...

quy chế sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu theo thông tư 03/2016/TT của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư...

thông báo lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Lịch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên toàn quốc

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư vừa ra thông báo kế hoạch dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu...

chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Hồ sơ đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, kể từ ngày...

đăng ký mạng đấu thầu quốc gia

Dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia uy tín

Dịch Vụ Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Mạng Đấu Thầu Quốc Gia Uy Tín. Thủ tục hồ sơ đơn giản, đăng...